Õppekavad
Kevadise aia ABCKevadise aia ABC koolituse käigus käsitletakse olulisemaid ettevalmistavaid töid aias – mida, millal ja kuidas on kõige otstarbekam läbi viia. Samuti õpetatakse lugema informatsiooni seemnepakkide ja istutusmaterjali etikettidel ja piktogrammidelPDF