Koolitajate info

Kaie Eha - MSc, bioloogia ja loodusteadused.
Alates 2011 botaanika, loodusgeograafia, looduskaitse lektor nii Tallinna Tehnikaülikoolis kui Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis.
Vabakutselise botaanikuna taimkatte inventeerija ja kaitsealuste liikide seiretes osaleja.
Välja andnud mitmeid populaarteaduslikke artikleid ravimtaimede ja keskkonna puhtuse teemadel.
Kaasautor raamatule "Rohetereaapia".


Tiina Marjapuu - kutseline aednik (tase 3.) alates 2015.
Tallinna Botaanikaaia aednik alates 2016.
Välja andnud mitmeid aiandusalased artikleid Targu Talita-s Aianduse ja maastikuarhitektuuri praktikantide juhendaja
Läbi viinud hulgaliselt koolitusi nii Tallinna Botaanikaaias, kui ka koostöös Tallinna Linnavalitsusega