Visioon
rikastada inimeste maailmapilti taimede mitmekesisuse ja kasutamise osas.Missioon
pakkuda kestlikke lahendusi elukeskkonna kujundamiseks ja toidulaua rikastamiseks.